ΧΡΗΣΙΜΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

                 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                             

Δήμος Σκύρου          

 22223503002222350300                                          

Αστυνομικό Τμήμα   

 22220912742222091274                                           

Πυροσβεστική         

  22220931992222093199                                            

ΚΕΠ                         

 22220290152222029015                                            

ΕΛΤΑ                       

 22220912082222091208                                         

Κέντρο Υγείας

2222092222                                                                                                                                                                           

Εθνική Τράπεζα     

22220950012222095001                                            

ΟΤΕ                     

 22220290002222029000                                              

ΔΕΗ                        

  22220290102222029010 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Aegean Airlines

8011120000

Sky Express

80111282888

Αερολιμένας Σκύρου

2222091876

Πρακτορεία εισιτηρίων Σ.Ν.Ε

Χώρα Σκύρου 2222091790

Λιναριά Σκύρου 2222093475

Λιμάνι Κύμης 2222022020

Αθήνα Αλκυών 2103832545

Λιμεναρχείο

Κύμη 2222022606

Σκύρος 2222093475

 ΚΤΕΛ

Αθήνα 2105124910

Χακλίδα 2221020400